SV�TOV� REKORD P�EKON�N
Aktu�ln� po�as� v Antarktid�
Zaj�mav� odkazy
Sledujte n�s na soci�ln�ch s�t�ch

         


© 2023 �esk� antarktick� nada�n� fond
Tvorba webu - webSEO.czO webu

Backdoor Bay, Rossovo moe - ekaj

Zhoren poas zdrelo Selmu v Backdoor Bay. Stoj v zlivu chrnni ped vtrem a ledem. ekaj na pze poas.
24.02.2015