SV�TOV� REKORD P�EKON�N
Aktu�ln� po�as� v Antarktid�
Zaj�mav� odkazy
Sledujte n�s na soci�ln�ch s�t�ch

         


© 2023 ďż˝eskďż˝ antarktickďż˝ nadaďż˝nďż˝ fond
Tvorba webu - webSEO.czO webu

Ceny města Brna za rok 2015

LAUREÁTEM prof. PAVEL PROŠEK.
Český antarktický nadační fond gratuluje!
 

 
Osobnostem, které významně obohatily některou oblast brněnského veřejného života a přispěly tak k posílení dobrého jména města, udělují již od roku 1993 brněnští zastupitelé Ceny města Brna.

Cenu obdržel a laureátem Ceny města Brna za rok 2015 v oblasti přírodních věd se stal pan profesor Pavel Prošek.
08.02.2016