SV�TOV� REKORD P�EKON�N
Aktu�ln� po�as� v Antarktid�
Zaj�mav� odkazy
Sledujte n�s na soci�ln�ch s�t�ch

         


© 2023 ďż˝eskďż˝ antarktickďż˝ nadaďż˝nďż˝ fond
Tvorba webu - webSEO.czO webu

Hodnocení celorepublikové výtvarné soutěže Putování Duháčka a Johanna Antarktidou

Dne 17. 5. 2016 vybrala odborná porota ve složení:  Ing. Dušan Jamný, PhDr. Jaroslav Žák a Mgr. Zdeněk Musil  čtyři výtvarné práce, které postoupily do závěrečného slavnostního vyhlášení. Mladí úspěšní výtvarní tvůrci budou pozváni společné se svou třídou dne 10. 6. 2016 na zábavný program s tvůrčími výtvarnými, ale i odbornými dílničkami do Hotelu DAP*** v Praze.

24.05.2016