SV�TOV� REKORD P�EKON�N
Aktu�ln� po�as� v Antarktid�
Zaj�mav� odkazy
Sledujte n�s na soci�ln�ch s�t�ch

         


© 2023 �esk� antarktick� nada�n� fond
Tvorba webu - webSEO.czO webu

Mar del Plata

Stojme uvzni v Yate Club Argentino v Mar del Plata. Od poslednho pstavu (Hobart v Tasmnii) jsme pekonali 9.172 mil (okolo 17.000 km). Od 06.04.2014 (data potku na expedice Selma-Antarktida-Vytrvalost, kter zaala v Ushuaia v Argentn) jsme celkem pepluli 22.934 mil (42.474 km).
A je konec.... ale bude pokraovn!!!


Jet vera nic neukazovalo na to (hlavn pedpov poas), e poslednch 100 mil (185 km) zvldneme tak rychle. Byli jsme ji pipraveni na strven Velikonoc na jacht na ocenu. Nyn bude druh polovina svtk na jacht, ale v pstavu. Piel nhle siln vtr z dobrho smru. A nepestval vt. Rychle jsme doshli rychlosti 8-9 uzl (cca 16 km/h). Za nkolik hodin jsme dopluli do civilizace. Nad rnem jsme uvidli svtla msta zc do noci a rno samotn msto ji za svtla.
K pstavu Mar del Plata jsme dopluli v dob pilivu (tst ns neopout). na vysok vod. Plachty dol. Dopluli jsme. Lana ven z paluby! Stojme!!! Kolem jachty mme pevninu, msto, civilizaci. Po 80-ti dnech je to pro ns novinka.
Hlsme se k odbaven: Imigraciones, Prefectura, Sanitrn a Celn! Musme ekat vechno to trv a nen to snadn. Nikdo tu nespch. Klidn ekme nic ns nehon.... Teplo, 21 stup.
Cel posdka zstane na jacht do pondl 6. dubna. Pot se rozloume. Nyn sedme na palub a povdme si. Kapitn zruil zkaz konzumace alkoholu. Vzpomnme na zitky z plavby, my veterni..... Je fajn, plnujeme dal kroky... Mezi tm pichzej gratulace, ampask a zase ampask...ek ns jet vysnn sprcha (yes, yes, yes!!!) a veee.
Naslyenou ztra, draz teni. Je doba na podn hlen ale ji ne dnes, omluvte ns. Jdeme uctit ukonen expedice. Asi mme dvod.

Z uvzan, uzemnn Selmy pozdravuj:
Piotr, Jacek, Artur, Damian, Duan, Kris, Krzysiek, Wifi, Luby, Leon a Tomek04.04.2015