SV�TOV� REKORD P�EKON�N
Aktu�ln� po�as� v Antarktid�
Zaj�mav� odkazy
Sledujte n�s na soci�ln�ch s�t�ch

         


© 2023 �esk� antarktick� nada�n� fond
Tvorba webu - webSEO.czO webu

Mys Horn (DJ)

Konen se uzavela smyka a Selma po roce (bez pr dn) opt pekroila hranici mezi oceny u mysu Horn a vjela do Atlantiku. Tady byla ped rokem 8. dubna 2014 s Pavlem Prokem a Petrem Janrkem na palub a tady se zanala jej cesta kolem chilskch beh, pes Velikonon ostrov a Tichomosk ostrovy do Australie, odkud jsme vyrazili z Hobart my. Kdy se dvte na mapu a uvdomte si, e tchto vce ne 20.000 nmonch mil urazila Selma jenom za pomoci vtru, je to skoro a zzrak. Fotili jsme, nateli zdravice, zkrtka dlali co mohli, abychom si Hornu uili. Musm ct uili, protoe tak krsn jet za celou cestu nebylo. Akce trvala asi 2 hodiny a pak zase dl do iny Le Maire. Zbva nm do pekonn asi 100 mil. Musme spchat, protoe kdy se podvme za sebe, tak u je krasn Horn minulost a lape nm na paty mohutn ne, kter s sebou pinese, pro jachting nepjemn podmnky. Snad se nm poda dostat na voln ocen vas. Bude poteba nastartovat motor, protoe zeslbl vtr a a zane foukat, bude pesn od pdi, take pro ns nepouiteln.
Jako pravidlem se stalo, e ns pijeli k Hornu pivtat delfni. Hzeli se a skkali v pov vln na jachty, e to vypadalo, e z naeho pjezdu maj radost. My z jejich vystoupen mli obrovskou. Fotili jsme a Kris filmoval, abychom pro ns vechny zachrnily tyto momenty. Kdy jsem vzpomnl otzku archivace naich zitk, je tato plavba tak vyjmen. Nikdy jsem ani j, ani kluci ze Selmy, neudlali tolik fotek, profesionalnch video zbr a rznch televiznch a radiovch relac vetn tohoto denku. Je to, i kdy se nezd, obrovsk disciplna vech zainteresovanch, obas i pes sv pohodl a navu pst, fotit a filmovat.
Mm z toho obrovskou radost a nejenom j, ale vichni, cel posdka.
Drte palce, abych vm mohl ztra napsat, e jsme pekonali inu Le Maire a jedeme dl do Mar del Plata.

Zdravm ze Selmy Duan a posdka Selmy


24.03.2015