SVěTOVÝ REKORD PŘEKONÁN
Aktuální počasí v Antarktidě
Zajímavé odkazy
Sledujte nás na sociálních sítích

         


© 2024 Český antarktický nadační fond
Tvorba webu - webSEO.czO webu

Jak pomáháme


České republice se vznik nadačního světa stal zvláštním fenoménem po roce 1989, kdy vznikla řada významných nadací. Můžeme se domnívat, že lidé, kteří tento svět utvářeli, chtěli vytvořit novou společenskou platformu, do jisté míry nezávislou na problémech politického a ekonomického rozvoje naší společnosti.

Společným jmenovatelem všech nadačních programů a aktivit je významná tvůrčí myšlenka – pokusit se o rozvoj společnosti a hledat její duchovní hodnoty.

Lze tedy říci, že posláním nadací a nadačních fondů je vytvoření jakéhosi dialogického společenství, které bude usilovat o reflexi našich současných společenských problémů, a tím bude hledat nové vize a společnou cestu do budoucnosti.

V současné době jsou nadace a nadační fondy důležitou součástí naší společnosti a mají v ní velmi silné a stabilní postavení.

Český antarktický nadační fond vznikl v roce 2014 za účelem podpory vědeckovýzkumné činnosti zejména v oblasti výzkumu polárních oblastí, tj. Antarktidy a Arktidy.

Pomáháme podporovat českou polární vědu.
Od roku 2005 je Česká republika řádným členem antarktického Výboru pro ochranu přírodního prostředí (Committee for Environmental Protection). V roce 2013 se stala členem Výboru manažerů národních antarktických programů (Committee of Managers of National Antarctic Programmes) a téhož roku byla na 36. konzultativním zasedání Smlouvy o Antarktidě přijata za jejího plnoprávného člena s rozhodujícím právem. Od roku 2014 je členem Vědeckého výboru pro výzkum Antarktidy (Scientific Committee on Antarctic Research).

Snažíme se získat partnery a dárce pro vědecký výzkum
v extrémně náročných klimatických podmínkách Antarktidy. Hledáme příznivce, kteří mohou takto náročné výzkumné projekty podpořit nejen finančně, ale také poskytnutím konkrétních předmětů nebo služeb, které s podporou antarktických výzkumů souvisejí.

Nabízíme spolupráci v oblasti sponzoringu a propagace takových společenských hodnot a vlastností, jakými jsou čest, spolupráce, pomoc, spoluzodpovědnost. Dárcovství v životě člověka, ale i celé společnosti, představuje významný počin k tomu, aby konané dobro bylo ve společnosti vnímáno jako ceněná ctnost. Pokládáme za čest, že můžeme tyto projekty související s podporou české polární vědy a šířením dobrého jména České republiky v zahraničí naplňovat a realizovat.