SVěTOVÝ REKORD PŘEKONÁN
Aktuální počasí v Antarktidě
Zajímavé odkazy
Sledujte nás na sociálních sítích

         


© 2024 Český antarktický nadační fond
Tvorba webu - webSEO.czO webu

Nadační fond - proč vznikl?

Proč vznikl Český antarktický
nadační fondV naučných slovnících jsou nadace definovány jako „...účelové organizace sloužící k podpoře sociálních nebo kulturních cílů“. Na podporu vědy se přitom nějak zapomnělo, a proto doplňujeme: cílem Českého antarktického nadačního fondu je podporovat vše, co souvisí s českými vědeckými činnostmi v antarktickém prostoru. V porovnání s jinými vědami se zde český výzkum neopírá ani o početné vědecké týmy, ani o významně nákladné infrastruktury. Systematicky však probíhá již 20 let. Řešením vědeckých témat, zahraničními ohlasy na ně i postavením, kterého za tu dobu dosáhla Česká republika v nadnárodních antarktických strukturách, dokládáme jak úroveň české vědy a mezinárodní postavení, jehož nᚠstát v této oblasti dosáhl, tak českou kulturní vyspělost a spoluzodpovědnost za udržitelný vývoj nejen Antarktidy, ale i celé naší planety. Myšlenka založení Českého antarktického nadačního fondu vznikala při postupné konsolidaci týmů českých vědců i techniků během antarktických výzkumů. Máme vědecké, technické i logistické zkušenosti a tvoříme dobrý tým nejen profesionálně, ale i lidsky. Antarktická nadace umožní dále optimálněji a v širším záběru rozvíjet vše, co jsme se díky jižní pevnině naučili.
prof. Pavel Prošek
prezident Českého antarktického nadačního fondu


V České republice se vznik nadačního světa stal zvláštním fenoménem po roce 1989, kdy vznikla řada významných nadací. Můžeme se domnívat, že lidé, kteří tento svět utvářeli, chtěli vytvořit novou společenskou platformu, do jisté míry nezávislou na problémech politického a ekonomického rozvoje naší společnosti. Společným jmenovatelem všech nadačních programů a aktivit je dle mého názoru významná tvůrčí myšlenka - tj. pokusit se o rozvoj občanské společnosti a hledat její duchovní hodnoty.
 
V současné době jsou nadace a nadační fondy důležitou součástí naší společnosti a mají v ní velmi silné a stabilizované postavení. Český antarktický nadační fond vznikl v roce 2014 za účelem podpory vědeckovýzkumné činnosti zejména v polárních oblastech Antarktidy a Arktidy.
 
PhDr. Jaroslav Žák
výkonný ředitel Českého antarktického nadačního fondu
 
 
Antarktická stanice Johanna Gregora Mendela, vybudovaná a provozovaná brněnskou Masarykovou univerzitou na ostrově Jamese Rosse, je nejen unikátním badatelským projektem zviditelňujícím Českou republiku v zahraničí, ale také ukázkou organizačních schopností, silné vůle, vytrvalosti a odvahy skupiny nadšenců, kteří tomuto projektu zasvětili život. Počátkem roku 2010 jsem měl možnost spolu s kolegy z vedení MU stanici krátce navštívit, seznámit se s jejím provozem i problémy. Cílem bylo zejména nalezení nových cest, jak zajistit více finančních prostředků na technické zabezpečení chodu stanice i zde probíhajících výzkumů. Od počátku bylo zřejmé, že takový ambiciózní projekt nelze dlouhodobě financovat pouze z grantových projektů, ale že je třeba souběžně hledat zdroje jinde, například v podnikatelské sféře, ale i v zahraničí. Proto jsem přijal nabídku na členství ve Správní radě Českého antarktického nadačního fondu a pevně věřím, že se brzy podaří naplnit její cíle.
František Mikš
člen Správní rady Českého antarktického nadačního fondu

 
Je mi ctí spolupracovat s lidmi, kteří v České republice podporují vědeckovýzkumnou činnost v polární oblasti Antarktidy.
Ing. Dušan Jamný
zakladatel Českého antarktického nadačního fondu
 


 
 


prof. RNDr. Pavel Prošek, Csc.

prezident Českého antarktického nadačního fondu

Průběh zaměstnání
od r. 2003: Geografický ústav, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity Brno (od r. 1992 do r. 2005 vedoucí ústavu)
1970–2002: Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně (od r. 1990 Masarykovy univerzity v Brně)
1966–1969: Katedra geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Brně, vědecký aspirant
1962–1965: Kartografický a reprodukční ústav Praha

Vzdělání a akademické tituly
profesor: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, 1999
docent: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, 1991
CSc. (ekv. Ph.D.): Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně, 1977
RNDr. (ekv. Dr.): Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně, 1974
Přírodovědecká fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brně – studium učitelství biologie a zeměpisu, 1957–1962

Vědecké zaměření
Fyzická geografie – klimatologie (klima polárních oblastí, mikrometeorologie a mikroklimatologie, topoklimatologie, znečištění atmosféry)
  Akademické a odborné funkce v minulosti
Vedoucí Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
Člen vědecké rady Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
Člen vědecké rady Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity
Člen pracovní skupiny pro geografii při akreditační komisi
Člen oborové komise pro Ph.D. fyzická geografie na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
Člen oborové rady pro Ph.D. na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity

Zahraniční pobyty a stáže
Řešení projektu a stavby České antarktické stanice a účast ne vědeckých expedicích do Antarktidy – celkem 12 pobytů v období 1994–2008
3 geografické expedice na Svalbard v období 1985–1989
Studijní pobyty na univerzitách Marburg/Lahn, A. Ludwigs-Universität Freiburg i. Br., Universität Bremen, Kossuth Lajos University Debrecen, Jagiellonian University Krakow, ETH Zurich, University of Beograd (období 1969–2004)
Studijní pobyt na Alfred Wegener institut Bremerhaven v r. 1997

Členství ve vědeckých společnostech
Česká geografická společnost – čestný člen
Česká meteorologická společnost


 

Struktura českého antarktického nadačního fondu

Zakladatel:
Ing. Dušan Jamný

Správní rada:
Pozice
Předseda správní rady
Člen správní rady
Člen správní rady
Člen správní rady
Člen správní rady
Člen správní rady
Jméno
prof. RNDr. Pavel Prošek, CSc.
Ing. Dušan Jamný
František Mikš
Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.
Doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M.
Ing. Bc. Pavel Kapler, Ph.D.

Dozorčí orgán:
Pozice
Revizor
Jméno
Michal Klenovský

Čestní členové Českého antarktického nadačního fondu:
Mgr. Jakub Dürr
vyslanec
stálý představitel ČR ve výboru COREPER I
zástupce vedoucího Stálého zastoupení ČR při EU


RNDr. Josef Rychtar
vyslanec České republiky v Chile

Ing. Petr Vokřál
primátor statutárního města Brna

sportovní tvář ČANF
mistr Evropy v krasobruslení v roce 2008 TomᚠVerner