SV�TOV� REKORD P�EKON�N
Aktu�ln� po�as� v Antarktid�
Zaj�mav� odkazy
Sledujte n�s na soci�ln�ch s�t�ch

         


© 2023 �esk� antarktick� nada�n� fond
Tvorba webu - webSEO.czO webu

Pokraujeme dl (DJ)

Pokraujeme dl, konm slubu ve 2 hodiny rno, u vs je pod 12.2.2015. Sundali jsme hlavn plachtu kvli vysok rychlosti. Cel lo zamrzla, fouk vtr 30 km za hodinu a slunko je vysoko nad horizontem. Cel horizont je zamlen a jzda po moi pipomn jzdu na sanch po snnch plnch. Voda ve, Matrix prvn kategorie. Jsou to minuty kvli kterm jsme sem na konec moe pijeli.

Jdu spt, peji dobrou noc a rno to pro ns vechny budu t dl.

S pozdravem Duan a posdka Selmy, kter je skoro cel na mstku.


13.02.2015