SV�TOV� REKORD P�EKON�N
Aktu�ln� po�as� v Antarktid�
Zaj�mav� odkazy
Sledujte n�s na soci�ln�ch s�t�ch

         


© 2023 ďż˝eskďż˝ antarktickďż˝ nadaďż˝nďż˝ fond
Tvorba webu - webSEO.czO webu

Projekt ČANF a ČVUT

Díky Operačnímu Programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost od Ministerstva průmyslu a obchodu se podařilo získat dotace na projekt, který pro ČANF bude zpracovávat ČVUT a nese název KOMPLEXNÍ SBĚR DAT A VYHODNOCENÍ PROVOZU OBJEKTU V EXTRÉMNÍCH PODMÍNKÁCH (CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_045/0007735). Zabývá se vytvořením volně rozšiřitelného systému pro sběr dat a jejich následným vyhodnocením. Bude vytvořena hardwarová platforma pro měření a sběr dat o energetickém využívání České vědecké stanice v Antarktidě, data budou měřena a následně vyhodnocena.

Cílem projektu bylo vytvořit systém pro kontinuální sběr dat a na základě nasbíraných dat již během prvního roku kvantifikovat schopnost autonomního provozu stanice, stanovit další smysluplný rozvoj energetických systémů vedoucí k úspoře energií, zvýšení podílu obnovitelných energií na stanici, a tím snížení provozních nákladů. 

Realizační tým v čele s hlavním koordinátorem Ing. Petrem Wolfem, Ph.D. se bude skládat z odborníků z výzkumného centra ČVUT UCEEB, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oblasti vývoje hardwaru a softwaru pro speciální užití.