SV�TOV� REKORD P�EKON�N
Aktu�ln� po�as� v Antarktid�
Zaj�mav� odkazy
Sledujte n�s na soci�ln�ch s�t�ch

         


© 2023 ďż˝eskďż˝ antarktickďż˝ nadaďż˝nďż˝ fond
Tvorba webu - webSEO.czO webu

Setkání s J.E. kardinálem Dukou

Dne 25. března 2015 se uskutečnilo milé setkání s J.E. kardinálem Dukou se zástupci Českého antarktického nadačního fondu /ČANF/, došlo tak k unikátnímu propojení s posádkou plachetnice Selma a českým zástupcem na palubě - Dušanem Jamným, který je zakladatelem ČANF, jež vznikl za účelem podpory české polární vědy v oblasti Antarktidy.
Myslím, že rozhovor J.E. s panem Jamným byl nečekaným zážitkem, nejen pro propagátora Antarktidy v ČR, ale i pro pana kardinála.
Arcibiskup pražský Dominik Duka ocenil úsilí českých expertů při průzkumu Antarktidy. Duchovní podpora a požehnání celé posádce bylo velkým uznáním vynaloženého úsilí pro celou expedici.25.03.2015