SV�TOV� REKORD P�EKON�N
Aktu�ln� po�as� v Antarktid�
Zaj�mav� odkazy
Sledujte n�s na soci�ln�ch s�t�ch

         


© 2023 ďż˝eskďż˝ antarktickďż˝ nadaďż˝nďż˝ fond
Tvorba webu - webSEO.czO webu

Setkání s J.E. kardinálem Dukou

Dne 5. května 2016 se setkal zakladatel Českého antarktického nadačního  fondu Ing. Dušan Jamný s J.E. kardinálem Dukou. V osobním rozhovoru poděkoval Dušan Jamný za podporu, které se mu dostalo od Arcibiskupa pražského Dominika  Duky v době,  kdy  plachetnice Selma vytvořila v Antarktidě nový světový rekord.13.05.2016