SV�TOV� REKORD P�EKON�N
Aktu�ln� po�as� v Antarktid�
Zaj�mav� odkazy
Sledujte n�s na soci�ln�ch s�t�ch

         


© 2023 ďż˝eskďż˝ antarktickďż˝ nadaďż˝nďż˝ fond
Tvorba webu - webSEO.czO webu

Slavnostní vyhlášení výtvarné soutěže Putování Duháčka a Johanna Antarktidou

Slavnostním vyhlášením dne 10. 6. 2016 v Hotelu DAP*** v Praze byla ukončena celostátní výtvarná soutěž pro žáky 1. stupně ZŠ, kterou organizoval Český antarktický nadační fond. Vítězným týmem se stali mladí výtvarníci ze Základní školy a Gymnázia Vodňany.

Do finále soutěže postoupili výtvarné práce ze  čtyř základních škol.Autoři těchto prací mohli vzít s sebou celou svoji třídu a žáci každé pozvané třídy se zúčastnili zábavného  programu s tvůrčími výtvarnými, ale i odbornými dílničkami.
Další informace o soutěži ->





10.06.2016