SV�TOV� REKORD P�EKON�N
Aktu�ln� po�as� v Antarktid�
Zaj�mav� odkazy
Sledujte n�s na soci�ln�ch s�t�ch

         


© 2023 ďż˝eskďż˝ antarktickďż˝ nadaďż˝nďż˝ fond
Tvorba webu - webSEO.czO webu

Společný projekt ČANF a ČT:D

Dne 9. 5. 2016 se uskutečnilo milé setkání zakladatele ČANF Dušana Jamného a ředitele ČT:D Petra Kolihy. Oba pánové společně debatovali nad výsledkem projektu „Dobrodružné putování Johanna a Duháčka Antarktidou“, který bude v červnu ukončen dětským výchovně - vzdělávacím programem v Hotelu DAP*** v Praze.17.05.2016