SV�TOV� REKORD P�EKON�N
Aktu�ln� po�as� v Antarktid�
Zaj�mav� odkazy
Sledujte n�s na soci�ln�ch s�t�ch

         


© 2023 �esk� antarktick� nada�n� fond
Tvorba webu - webSEO.czO webu

ڞina Le Maire

25. bezna, ڞina Le Maire
Nyn mme pouze jeden cl doshnout pstavu, kter uzavr na expedici Mar del Plata. Zstv jet okolo 1.000 mil (pes 1.800 km). To ale neznamen, e bude snadnji. Nememe ani na chvli polevit nachzme se pece ve vyjcch padestkch, kter jsou znmy jako jedno z nejnebezpenjch mst pro plavbu. Musme i nyn zachovat stejnou ostraitost jako doposud! Nejvce neuviteln je to, e i po tolika mscch, kter spolen trvme ve velmi ohranienm prostoru, nm plavba a n kolektiv pin poten. To je asi ta nejvt hodnota, kterou nm expedice pinesla!
Pipomnme si posledn okamiky proplut Hornova mysu z Pacifiku do Atlantiku. Znm Horn a jeho proda. V na posdce nen nikdo, kdo by tu byl poprv. Meme dkovat Neptunovi, e nm dovolil minout Hornv mys v doopravdy dobrm poas. Ale i tak jsme nechtli provokovat pan tstnu. Vme jak rychle se v tchto mstech me zmnit atmosferick situace. Sthala ns atmosferick fronta, kter sebou nesla boue. Nkolik hodin jsme utkali ped tkmi boukovmi mraky. Ctili jsme dech hrzy... Nakonec zaalo pret. Ale jak na Hornu mlo.
V okol Hornova mysu se objevili jakoby speciln pivtn delfni. Velk skupina se slistou, kter se toil ve vzduchu, aby pot dopadl s derem ocasn ploutve o hladinu. Vechny akrobatick cviky provdli ve velk rychlosti a zakonovaly je vodn fontny.
Den po minut Hornova mysu jsme vpluli do oblasti slabho a promnlivho vtru. Jachtastv u lovka trplivosti, ale my spchme do pstavu. Je ped nmi mnoho povinnost a tak se zan ozvat civilizace, co jsme se doposud spn snaili ignorovat. Jednodue pro mnoha z ns kon dovolen, bl se termny odletu... A samozejm trocha smutku po domov. Boj s asem se tak tk takov prozaick skutenosti jako je jdlo. Posledn nkupy jsme udlali na zatku ledna v Tasmnii. Nyn pomalu konzumujeme posledn zsoby. Vtinu asu jsme cestovali v lednici a ve je tedy chutn, nezkaen. Ale je m dl tm tepleji a tak padlo rozhodnut jme posledn zsoby masa. Za dva dny pejdeme na dietu bez masa. Jdla mme jet dost (doufejme), abychom dopluli do pstavu bez shnut na rezervu v podob liofilizt. Pouze ns oekvan dieta nenapluje entusiasmem.

Ze Selmy v padestkch pozdravuj:
Piotr, Jacek, Damian, Wifi, Leon, Artur, Luby, Duan, Krzysiek, Tomek, Kris27.03.2015