SV�TOV� REKORD P�EKON�N
Aktu�ln� po�as� v Antarktid�
Zaj�mav� odkazy
Sledujte n�s na soci�ln�ch s�t�ch

         


© 2023 �esk� antarktick� nada�n� fond
Tvorba webu - webSEO.czO webu

ڞina Le Maire, ostrov Los Estados po pravoboku (DJ)

Budek, vol Lenka a pak o pl tet rno J. E. kardinl Dominik Duka. Byl jsem rozespal a ctil jsem se pi rozhovoru, tak njak, jako nevhodn obleen pro tuto chvili. Byl to asn zitek. Okamit se mi vybavili vichni moji blzc, kdyby to tak vdli a slyeli, Ti by mli radost.
No, tak jsem rno vzal telefon a vem to zavolal, pece s takovm zitkem nemu zstat sm.
Rno vachta a Selma pomalinku jede dl. Kdyby foukalo m, tak u nepojedeme dopedu, co se tak prkrt stalo, ale mnme plachty, rzn taktizujeme, dokonce jsme asi na pr hodin zapnuli motor. Naim clem je definitivn vyjet z proudu iny Le Maire na bezpen vody Atlantickeho ocenu. Jak je znmo pro kadou lo je nejnebezpenj beh. Na setkn s nm, teda krom nbe v pstavu, nen dn lo stavna. Na moi je lo doma, proto je nervozita pi prjezdu takovmi zrdnmi inami, jako je Le Maire, pochopiteln.
Mezitm dojdme zsoby. Tedy vzhledem k oteplen vody, mme starost o nae maso, tak ho ztra na naem kambuzu musme poslednch pr kilogram zpracovat. Pro pedstavu, jak jsme mli teploty, maso nm vydrelo zachlazen od 14.1., a do dneka 25. 3. To je bez komente.
Vichni u zanaj volat dom. Zanme pemlet o ivot po tom. Po em, no pece po na vprav. Myslm, e to bude dal milnk v naich osudech. Takov zitek mus zanechat njake stopy.

Ze Selmy bojujici o kad metr Atlantickeho pobe Argentiny zdrav Duan a posdka.


25.03.2015