SV�TOV� REKORD P�EKON�N
Aktu�ln� po�as� v Antarktid�
Zaj�mav� odkazy
Sledujte n�s na soci�ln�ch s�t�ch

         


© 2023 ďż˝eskďż˝ antarktickďż˝ nadaďż˝nďż˝ fond
Tvorba webu - webSEO.czO webu

Vernisáž - Hugo Iltis: Light to the people Peace in the world

Výstava v zahradě augustiniánského opatství připomněla životní příběh botanika, genetika a nadaného pedagoga, který zásadně přispěl ke znovuobjevení osobnosti a díla Johanna Gregora Mendela. Významnou stopu v moravské metropoli zanechal také jako zakladatel večerní školy pro dospělé na Masarykově lidové škole (Masaryk Volkshochschule). Velkou oporou a spolupracovnicí mu byla jeho manželka Anni. Jako Němec aktivně podporoval německou kulturu v novém československém státě. Sám židovského původu neváhal čelit rostoucí popularitě německého národního socialismu jako vědecký oponent. Snažil se upozorňovat na četných přednáškách, v publikacích i rozhlasovém vysílání širokou veřejnost na pomýlenost nacistické rasové ideologie. Po podepsání Mnichovské dohody byl proto nucen hledat útočiště pro sebe i svou rodinu v zahraničí, která nyní žije v USA.


Zdroj: https://www.meetingbrno.cz/

26.07.2022