SV�TOV� REKORD P�EKON�N
Aktu�ln� po�as� v Antarktid�
Zaj�mav� odkazy
Sledujte n�s na soci�ln�ch s�t�ch

         


© 2023 ďż˝eskďż˝ antarktickďż˝ nadaďż˝nďż˝ fond
Tvorba webu - webSEO.czO webu

Hledáme sponzory a technologické firmy - Polární stanice Antarktida

Výstavba stanice má v budoucnu pomoci podpořit nejen Český výzkum ale i testování nových materiálů a technologií s možným uplatněním ve vesmírných programech.  Na přelomu 2020/2021 bude realizován funkční prototyp stavby a následně prezentován odborné i laické veřejnosti.


26.10.2020