SV�TOV� REKORD P�EKON�N
Aktu�ln� po�as� v Antarktid�
Zaj�mav� odkazy
Sledujte n�s na soci�ln�ch s�t�ch

         


© 2023 �esk� antarktick� nada�n� fond
Tvorba webu - webSEO.czO webu

Zstupci ANF setkali s architekty z ateliru Chybik+Kristof Architects & Urban Designers

Dne 13. 11. 2015 se zstupci ANF setkali s architekty z ateliru Chybik+Kristof Architects & Urban Designers.  Studio se etablovalo adou vtzstv v architektonickch soutch. Jednm z vraznch spch bylo vtzstv ve vbrovm zen na realizaci eskho pavilonu v Miln, kter byl nsledn ocenn nezvislou porotou  bronzovou medail za architekturu. Na setkn nemohl chybt ani tuk Johann maskot eskho antarktickho nadanho fondu.13.11.2015